Avukat Bahar ACUN

1987 yılında  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bahar Acun, uzun yıllar Hukuk Müşavirliği yaptıktan sonra 2006 yılından bugüne dek Bodrum’da serbest avukatlık faaliyetini sürdürmektedir.

Avukat Ünal ACUN

Meslekte 30 yılı aşan deneyimi ile  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinden bugüne dek serbest avukatlık yapmaktadır.Av. Bahar ACUN
+90 532 315 09 05
baharacun@gmail.com

Av. Ünal ACUN
+90 532 212 73 24
unalacun@gmail.com

Ofis
T : +90 252 313 12 55
F : +90 252 313 12 25

YENİ ADRESİMİZ
Çırkan mahallesi Baki sokak
No 1 A Blok Daire 5
Bodrum 48400 Muğla
(Eski ofisimizin karşısında)

Google da görüntüle

Acun Hukuk , Muğla İli Bodrum İlçesinin merkezindedir. Avukatlık Mesleğinin onuruna yakışır bir şekilde hareket etmeyi ilke olarak kabul ederek Müvekkillerine; çözüm odaklı , hukuki hizmet vermektedir.

Büromuzda , müvekkil memnuniyeti ve müvekkil hakları daima önde gelir dürüstlük , ketum olma ve gelişmelerden müvekkili sürekli bilgilendirme , en önem verdiğimiz prensiplerimizdendir.

Büromuz denyeyimli avukatları ile   ,hukuki sorunların ortaya çıkmasının önlenmesi için danışmanlık ve mevcut hukuki sorunların müvekkil yararına halli için avukatlık hizmeti verir.

Bir kısım davalar için Yasa ile zorunlu hale getirilen “ARABULUCULUK” görüşmelerinde müvekkillerimizin hak kaybı yaşamaması adına görüşmeler katılma ve sonuç odaklı çözümler üretme önemsediğimiz konular arasındadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ;

. Bilişim Hukuku , Medya , Marka , Fikri ve Sınai haklar Hukuku

● Aile Hukuku; Medeni Hukuk davaları

Boşanma Davaları, Boşanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat, Çocukların Velayeti,Tedbirler,Tedbir-Yoksulluk-İştirak ve Yardım Nafakası Davaları, Ziynet (Altın) ve Eşya Davaları, Babalık ve Nesep Davaları, Evlat Edinme Davaları, Nüfus Davaları, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği yapılacak başvurular, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Uluslararası Sözleşmelerden Doğan Başvurular

 ● Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku,

  Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar, Sözleşmelerin Feshi, Alacak ve Tazminatlar, Kira Hukuku, Kira Davaları, Kira Bedeli, Kira Tahliye Davaları, Kat Mülkiyeti Hukuku,Tüketici Hukuku

 ● Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku ve davaları

 İnşaat Hukuku, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Haksız El Atmanın Önlenmesi, Fuzuli İşgal, Ecrimisil Davaları,Ortaklığın Giderilmesi (izale-i Şuyu) Davaları, Tapu İptali ve Tescil, İpotek ve Fekki, Geçit ve İntifa Hakkı, Kamulaştırmasız El Atma ve Tazminat, Şufa Davaları, İpotek Davaları, Eşya Hukuku, Zilyetliğin Korunması, Mülkiyetin Tespiti, Tapu Kayıt Davaları

● İcra ve İflas Hukuku,

    İcra Takibi, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Borca itiraz ve şikayet, Menfi Tespit Davaları, İstihkak Davaları, İhalenin Feshi, Kira-Tahliye Davaları

 ● İdare ve Vergi Hukuku,

    Tam Yargı Davaları,İptal Davaları,Vergi Davaları,yürütmenin durdurulması talepleri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku; SGK ve Çalışma Hukuku,

    Sigortalı Hizmet Tespiti Davaları, Bağ-Kur Hizmet Tespiti Davaları,Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları, Kıdem Tazminatı,İhbar Tazminatı,Tatil Ücreti,Fazla Mesai Ücreti,Ücret Alacakları Davaları, İşe İade Davaları, Yurt Dışı Hizmet Borçlanması,İş Kazaları Davaları, Malülen Emekliliğin Tespiti, Dava Öncesi Özel Hesap ve Bilirkişi Raporu Hazırlanması

● Miras Hukuku,

   Vasiyetname, Vasiyetnamenin İptali, Ehliyetsizlik-Hile-Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil, Mirasçılık ve Tereke Davaları,Tenkis Davaları,

● Sağlık Hukuku, Hasta Hakları,

● Sorumluluk ve Tazminat Hukuku,

    Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Destekten Yoksunluk Tazminatı, Rücu Davaları,

● Ticaret Hukuku

    Ticaret ve Şirketler Hukuku, İflas ve İflasın Ertelenmesi Davaları, İflas İdaresi ve Usulü, Kooperatifler Hukuku, Sigorta Hukuku, Sigorta Poliçesinden Doğan Alacak ve Tazminatlar, Taşıma Hukuku ve Tazminat

 ● Büromuz yazılı ve sözlü danışma, sözleşme düzenlenmesi , protokol, ihtarname, ihbarname hazırlanması  olmak üzere, hukukun bir çok alanında faaliyet göstermektedir.